Responsive Menu
Add more content here...

Mohtasib (Ombudsman) Secretariat AJK

AJK Mohtasib (Ombudsman) Secretariat Muzaffarabad

https://mohtasib.gov.pk/        Federal Ombudsman Pakistan 

https://ombudsmanpunjab.gov.pk/    Punjab Ombudsman Pakistan

https://www.mohtasibsindh.gov.pk/    Sindh Ombudsman Pakistan

https://www.ombudsmankp.gov.pk/    Khyber Pakhtunkhawa Ombudsman

http://www.ombudsmanbalochistan.gov.pk/ Balochistan Ombudsman Pakistan

https://fto.gov.pk/  Tax Ombudsman pakistan

https://www.bankingmohtasib.gov.pk/  Banking Mohtasib Pakistan